معرفی شرکت

به استناد تبصره ۲، شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی در تاریخ ۸۸/۰۵/۱۵ فعالیت خود را با منفک شدن از شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی رسما آغاز کرد. شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی با تعداد ۸ اداره در ۶ شهر (خوی ،ایواوغلی، فیرورق،زرآباد،قطور و دیزج دیز) با ۱۲۴ روستا تحت پوشش در حال خدمت رسانی به مردم شریف شهرستان خوی می باشد. تعـــداد اشتـراکهای آب بمیـزان ۱۲۱۰۰۳ فقـره که درصد جمعیت تحت پوشش شهری ۱۰۰درصد و روستائی ۷۶/۸۱ درصد است  و اشتـراکهای فاضلاب درشهرستان تا کنـون ۴۴۹۲۰ فقره با درصد تحت پوشش ۶۶/۸ درصد می باشد.

تولید آب با ۱۰۱ حلقه چاه و ۵۵ دهنه چشمه انجام می شود  و ۱۴۲ باب مخازن ذخیره در شهرها و روستاهای شهرستان خوی وجود دارد . همچنین شرکت دارای یک باب تصفیه خانه فاضلاب و یک باب تصفیه خانه آب در شهر ایواوغلی می باشد.

تماس با اعضاء

مدیر عامل
مالی
مشترکین
آزمایشگاه
فنی و توسعه
روابط عمومی
شکایات مردمی
بهره برداری
آمار
شرکت