تعرفه ها برای انواع مصارف

قیمت آب مصارف خانگی ویژه شهرهای : ارومیه، خوی،مهاباد،میاندوآب،بوکان

قیمت آب مصارف خانگی ویژه شهرهای : سلماس ،ماکو،بازرگان،پیرانشهر،نقده،سردشت،سیلوانه،سرو،نوشین شهر، قره ضیاالدین،گردکشانه،فیرورق،ربط،میرآباد،قوشچی،تازهشهر،چهابرج،باروق،محمدیار،سیمینه،شاهیندژ،محمودآباد،کشاورز،تکاب،اشنویه،نالوس،آواجیق،چالدران

 

 

قیمت آب مصارف خانگی ویژه شهرهای : شوط ، پلدشت ، دیزج دیز ، قطور ، ایواوغلی

تعرفه آب غیر خانگی