رئیس اداره آب و فاضلاب ایواوغلی  گفت :شبکه آبرسانی  روستای آغبلاغ ولدیان بخش ایواوغلی  به طول ۵۰  متر در اثر رسوب گرفتگی اصلاح یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی، محرم زینال زاده  اظهار داشت : به منظور کیفیت بخشی و بهبود آب شرب روستاییعملیات اصلاح روستای فوق انجام گرفت .

زینال زاده افزود: اجرای شبکه توزیع آب با لوله هایی با قطر ۷۵ میلی متر و از جنس پلی اتیلن انجام شد ، که بر اساس نیاز آبی زمان حال و آتی روستای آغبلاغ ولدیان در نظر گرفته شده است.

وی  در ادامه گفت : با اجرای عملیات اصلاح شبکه آبرسانی ، آب شرب مردم روستا آغبلاغ ولدیان از سطح کیفی و کمی بالاتری برخوردار خواهد شد.

رئیس اداره آب و فاضلاب ایواوغلی  افزود: شبکه آبرسانی روستای آغبلاغ ولدیان به دلیل فرسودگی و پاسخگو نبودن به نیاز آبی مردم روستا سبب ایجاد مشکلاتی از جمله شکستگی شبکه و هدر رفت آب، افت فشار در شبکه توزیع خصوصاً زمان اوج مصرف شده بود که با تلاش همکاران فنی و بهره برداری اصلاح شد.